× close tab
OOZE is an international design practice operating between the fields of art, architecture and urbanism.
×
×

FoodUP! Brabant

22 February 2019

SMAAKSTAAT: goed plan staat of valt met regelgeving

for English preview, scroll down

Wie geboeid is door oude rassen en oude ambachten en eigenlijk wel een eigen bedrijf wil beginnen, stapt op de Walnoothoeve(n) in een gespreid bed. Bíjna dan. Er is kennis, er is een boerderij, er is vraag. Nou die regelgeving nog. Een terugblik op een jaar Brood en Spelen.

Geert en zijn vrouw Joke hadden er eigenlijk net de stekker uit getrokken. Met passie bouwden ze in dertien jaar tijd een goed lopend gespecialiseerd bedrijf rond oude pluimveerassen. Broeden, opfokken, slachten, verkopen: alles gebeurt in eigen huis.

Maar al die afzonderlijke stappen hebben ook hun eigen regels, (veranderende) wetgeving en controles. En dat kost handen vol geld. Voor een klein bedrijf is het niet meer op te brengen. Schaalvergroting willen ze niet. Afbouwen maar, besloten ze, ook al was het vlees niet aan te slepen.

En toen was daar vorig jaar Brood en Spelen, de prijsvraag waarin boeren en grondeigenaren samen met ontwerpers op zoek gaan naar nieuwe perspectieven voor het platteland. Geert trok de stoute schoenen aan. En met succes. Wim Coenraadts en Anco Sneep van de Landbouw Innovatie Campus Brabant dachten gedurende het traject met hem mee. Op 6 februari werd zijn concept SMAAKSTAAT tijdens de slotmanifestatie in Den Bosch gepresenteerd: een klein bedrijf rond oude rassen met korte lijntjes naar horeca en consument. Met het concept wil Geert oude rassen én oude ambachten behouden.

> Lees artikel online

***

SMAAKSTAAT: success of good plan rests on regulation

Those who are fascinated by old breeds and old crafts and who want to start their own company, find all they could wish for when entering the Walnoothoeve(n). Almost. There is knowledge, there is a farm, there is demand. But then the regulation still. A look back at a year of Brood en Spelen.

Geert and his wife Joke had just pulled the plug. With passion, they have built a successful, specialist company around old poultry breeds. Breeding, rearing, slaughtering, selling: everything happens in house.

But all these separate steps also have their own rules, (changing) legislation and controls. And that costs a lot of money. For a small company, these costs can no longer be met. They do not want to scale up. So they decided to slowly phase out activity, despite the fact that demand continued.

And then there was Brood en Spelen, the competition in which farmers and landowners, together with designers, look for new perspectives for the countryside. Geert pulled on his work shoes. And with success. Wim Coenraadts and Anco Sneep of the Agricultural Innovation Campus Brabant developed ideas along with him during the process. On the 6th February, his concept SMAAKSTAAT was presented during the closing event in Den Bosch: a small company focused on old breeds, with short lines to catering and consumer. With the concept, Geert wants to preserve old breeds and old crafts.


> Read the full article online [in Dutch]

project:
SMAAKSTAAT, North Brabant

share on:
TwitterFacebookLinkedIn

‹‹ Read previousRead next ››

FoodUParticle.jpg
caption